TJ Start Brno
oficiální stránky fotbalového klubu

5. 2. 2021 Matice opatření Covid - sportovní aktivity

V příloze naleznete seznam opatření vlády ČR, která platí pro jednotlivé stupně indexu PES. Žádáme všechny trenéry o prostudování a dodržování!!! Výbor FC Soběšice.

 

INDEX PES

OPATŘENÍ

1 2 3 4 5

0–20

21–40

41–60

61–75

76–100

 

Ochrana nosu a úst (roušky, respirátory apod.)

 

Ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze při tréninku a při soutěžích.

 

Ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Bez roušek pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích.

Ve všech vnitřních a vnějších prostorech. Bez roušek pouze profesionální sportovci při tréninku a při soutěžích.

 

 

 

Sportovní soutěže

 

Celkem diváků: 1000

venku/500 uvnitř. Venku: max. 500 diváků v sektoru, max.

2 sektory.

Uvnitř: max. 250 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

 

Celkem diváků: 500

venku/250 uvnitř. Venku: max. 250 diváků v sektoru, max.

2 sektory venku.

Uvnitř: max. 125 diváků v sektoru, max. 2 sektory uvnitř.

 

Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků.

Pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Profesionální soutěže bez diváků. a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.

Pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

Profesionální soutěže bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže zakázány.

Pravidelné testování profesionálních sportovců, rozhodčích a realizačních týmů.

 

 

 

 

 

Profesionální sportovci

Sportovní zařízení a sportovní příprava profesionálních sportovců vč. regenerace.

 

 

Venkovní příprava bez omezení, pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Jsou možná přípravná utkání (pokud budou dodržena režimová opatření - oddělení realizačních týmů apod.) Provoz šaten a sprch bez omezení za dodržení zvýšených hygienických opatření.

 

 

 

 

 

Pro venkovní i vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.

Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

 

 

 

 

 

Pro vnitřní i venkovní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.

Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

 

 

 

Pro venkovní i vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, toalety lze používat za dodržení zvýšených hygienických opatření. Pro příchod a odchod ze sportoviště, šatny, sprchy

a toalety nastavena režimová opatření.

 

 

 

Pro venkovní i vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců.

Šatny a sprchy jsou uzavřeny, toalety lze používat za dodržení zvýšených hygienických opatření.

Pro příchod a odchod ze sportoviště, šatny, sprchy

a toalety nastavena režimová opatření.

 

 

 

 

Amatérští sportovci

Sportovní zařízení a sportovní příprava organizovaných sportovců včetně sportovních kroužků

 

 

 

Amatérští organizovaní sportovci: sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Venkovní sportovní příprava bez omezení. Provoz šaten a sprch bez omezení za dodržení zvýšených hygienických opatření.

 

Amatérští organizovaní sportovci: sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců. Venkovní sportovní příprava bez omezení.

Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní přípravu maximálně na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše 10 osob. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny.

Pro příchod a odchod ze sportoviště, pro šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Doporučeno testování.

 

 

Amatérští organizovaní sportovci:

Sportovat lze pouze venku, max. do 6 osob na jednom sportovišti, režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých skupin. Šatny, sprchy a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště jsou uzavřená, pro toalety nastavena režimová opatření. Doporučeno testování.

 

Amatérští organizovaní sportovci:

Sportovat lze pouze venku, max. do 2 osob na jednom sportovišti, nastavena taková režimová opatření, aby bylo zabráněno setkání osob z různých skupin. Šatny, sprchy, a ostatní vnitřní prostory mimo sportoviště jsou uzavřená, pro toalety nastavena režimová opatření.

Doporučeno testování.

 

 

Rekreační sporty

 

Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření.

 

Sportovat lze venku i uvnitř. Uvnitř maximálně na jedné sportovní ploše 2 hrací týmy. Organizační a režimová opatření.

Vnitřní sportoviště pouze do 10 osob a zároveň nejvýše

1 osoba na 15 m2. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. Organizační a režimová opatření.

 

 

Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.

 

 

Vnitřní sportoviště uzavřeny. Sportovat lze venku, maximálně do 2 osob.

 

 

 

 

 

Fitness

 

 

 

 

Provozovat lze venku i uvnitř. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami. Pravidelná dezinfekce ploch. Uvnitř maximální kapacita

1 osoba na 6m2, skupinové aktivity max 100 osob.

 

 

 

Provozovat lze venku i uvnitř. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami. Uvnitř maximální kapacita

1 osoba na 10 m2, skupinové aktivity max. 50 osob, skupinové lekce při dodržení minimálního odstupu 2 m mezi cvičícími osobami.

Provozovat lze venku i uvnitř. Dodržování rozestupů, minimálně 2 m mezi osobami. Uvnitř maximální kapacita

1 osoba na 15 m2, skupinové aktivity max. 10 osob. Šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření.

Individuální trénink v min. odstupech 2 m, s výjimkou klient/trenér, zákaz fyzické interakce, skupinové lekce max. 9+1 při současném dodržení min. odstupu 2 m.

 

 

 

 

 

 

Vnitřní prostory zavřeny, sportovat lze venku, maximálně do 6 osob.

 

 

 

 

 

 

Vnitřní prostory zavřeny, sportovat lze venku, maximálně do 2 osob.

 

 

 

 

Bazény, wellness centra

 

Venku max. 500 osob. Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 6 m2 provozní plochy, individuální užití služby bez omezení do max. kapacity, skupinová aktivita (např. individuální kurzy plavání) do 100 osob, organizační a režimová opatření.

 

Venku max. 100 osob. Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 10 m2 provozní plochy, individuální užití služby bez omezení do max. kapacity, skupinová aktivita (např. individuální kurzy plavání) do 50 osob, organizační

a režimová opatření.

Venku max. 50 osob. Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 15 m2 provozní plochy, individuální užití služby bez omezení do max. kapacity, skupinová aktivita do 10 osob, organizační a režimová opatření. Školní kurzy plavání nejsou povoleny.

 

 

 

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.

 

 

 

Zavřeno, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.

 

 

 

 

Saunová centra

 

Omezení počtu osob (1 osoba na 6 m2 provozní plochy), saunové ceremoniály povoleny (2 m3 na osobu, min. 80 °C), parní sauny povoleny. Minimální teplota ostatních saun 75°C. Organizační a režimová opatření.

Omezení počtu osob (1 osoba na 10 m2 provozní plochy), saunové ceremoniály povoleny (3 m3 na osobu, min. 80 °C). Parní sauny zakázány. Minimální teplota ostatních saun 75°C. Bez krystalického ochlazení

a ledových studen. Organizační a režimová opatření.

 

Omezení počtu osob (1 osoba na 15 m2 provozní plochy), saunové ceremoniály a parní sauny zakázány. Minimální teplota ostatních saun 75°C.

Bez krystalického ochlazení a ledových studen.

Organizační a režimová opatření.

 

 

 

 

 

Zavřeno.

 

 

 

 

 

Zavřeno.