TJ Start Brno
oficiální stránky fotbalového klubu

O klubu

Kopaná v Soběšicích má dlouholetou tradici.

I. Historie kopané v Soběšicích

Kopaná v Soběšicích má dlouholetou tradici, činnost fotbalového klubu byla neoficiálně zahájena v roce 1932. Fotbalisté v tomto období neměli ani hřiště a první zápasy se odehrávaly v Řečkovicích. Teprve 10. února 1934 byl oficiálně ustaven sportovní klub kopané pod názvem AFK Sokol Soběšice a jeho předsedou byl zvolen řídící učitel Alois Hloušek. V té době se zápasy se odehrávaly ještě v Řečkovicích.
Současně však bylo zahájeno budování vlastního fotbalového hřiště na pozemku pronajatém od pana Františka Kotola (v současné době zastavěný prostor naproti klášteru Klarisek) a na tomto hřišti sehrálo mužstvo AFK Sokol Soběšice v r. 1935 první domácí zápas se sportovním klubem Slatina.

O FC Soběšice

O FC Soběšice

Nynější hřiště bylo vybudováno v r. 1948 – 49 a odevzdáno veřejnosti bylo slavnostně 26. června 1949. Převážné množství práce bylo provedeno brigádnicky. Povrch hřiště byl škvárový. Kabiny a studna byly vybudovány až v roce 1950 a travnatý povrch byl vybudován v devadesátých letech minulého století.


O FC Soběšice O FC Soběšice

V roce 2018 bylo vybudováno tréninkové hřiště s umělým povrchem včetně osvětlení a oplocení o těchto parametrech: Půdorys hřiště 44 x 22 m, povrch tréninkového hřiště je tvořen umělým trávníkem Juta WINNER 40/165. Hřiště je pro větší možnost využití osvětleno umělým osvětlením. Touto investicí jsme rozšířit tréninkové kapacity, které odpovídají velikosti členské základny a počtu mužstev.

O FC Soběšice

Tréninkové hřiště s umělým povrchem
O FC Soběšice O FC Soběšice

II. Současnost

Za celou dobu své existence prošel soběšický fotbal dlouhou cestou s řadou změn, úspěšnými i méně úspěšnými etapami až k současné podobě, která je reprezentována spolkem FC Soběšice,z.s., zapsaným ve spolkovém rejstříku.
Spolek sdružuje členy oddílu kopané, zajišťuje údržbu a rozvoj sportovního areálu, chod sportovního oddílu, výchovu vlastních hráčů od přípravek až po mužstva mužů, materiální vybavení mužstev, tréninkový proces, organizuje účast mužstev v oficiálních soutěžích FAČR a turnajích. Svou činností vytváří podmínky pro své členy v oblasti aktivního využití jejich volného času a pro rozvíjení a uplatnění jejich sportovních dovedností.
Navíc náš areál využívají i ostatní obyvatelé Soběšic, nečlenové spolku, pro rekreační sport volejbal, nohejbal, stolní tenis, v zimním období provozujeme přírodní kluziště. V areálu jsme svépomocí vybudovali dětské hřiště pro malé děti, které využívají maminky s malými dětmi k zábavě a pohybu na čerstvém vzduchu.  Areál využívají v dopoledních hodinách i žáci ZŠ a MŠ k venkovním aktivitám.

O FC Soběšice

Spolek má dnes okolo 200 aktivních členů, z toho téměř 70 % tvoří mládež do 18 - ti let, která působí v mládežnických mužstvech. Máme 8 mládežnických mužstev a dvě mužstva dospělých.
Z uvedených čísel je zřejmé, že svoji činnost zaměřujeme na celoroční práci s mládeží. Pravidelnou tréninkovou zátěží, mistrovskými zápasy, účastí na různých turnajích se snažíme zlepšit u chlapců jejich fyzickou kondici, sportovní především fotbalové dovednosti a vytvořit u nich předpoklady pro jejich další zdravý vývoj. Současně umožňujeme chlapcům celoroční, smysluplné využívání volného času, snažíme se přispět k pozitivnímu formování jejich osobnosti, vypěstovat u nich správné návyky pro jejich další životní styl a učit je odpovědnosti vůči kolektivu.

O FC Soběšice

Starší přípravka sezóna 2018/2019

O FC Soběšice

Také výkonnost a postavení A mužstva mužů, které dlouhodobě hraje krajskou soutěž, ukazuje na stabilizovanou a koncepční práci u týmu dospělých.

O FC Soběšice

Muži A sezóna 2018-2019

Rádi mezi sebou uvítáme další zájemce o kopanou, především dětí ročníku narození 2010 až 2014. Přijďte se za námi podívat do našeho sportovního areálu umístěného v krásném prostředí uprostřed soběšických lesů. Trénujeme každé pondělí a středu od 16,30 do 18,00.